T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitim ve AR-GE Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2018 YILI EĞİTİM PLANI


YÖN.PL.007


Yayın Tarihi: Ocak 2012


Revizyon Tarihi: Aralık 2013


Revizyon No: 01


Sayfa
20

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

OCAK

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

( Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog
ALİKUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

GİHS - 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

Artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

Kalite Yönetim Birimi
DİLEK TOPAL

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU


GİHS - 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

ÇALIŞAN HAKLARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas )

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması


SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu
Nalan OĞUL

 

EKK Hemşiresi
Ümmü Gülsüm
YILDIRIM

EĞİTİM SALONU

GİHS – 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapastelerinin

artırılması

GİHS – 4/C Personeli

36

Eğitim Hemşiresi
Leyla ÇOBAN
Zeynep ÇELİK

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

OCAK

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemşiresi ÜmmüGülsüm YILDIRIM

EĞİTİM SALONU

GİHS Personeli-4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

EKK Hemşiresi
Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

GİHS Personeli-4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Mesleki kapasitelerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire,Toplum Sağlığı Memuru)

52

Dr. Aykut DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

ŞUBAT

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

( Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog
Ali KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

GİHS - 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

Artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

Kalite Yönetim Birimi
Dilek TOPAL

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

GİHS - 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

ÇALIŞAN HAKLARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas )

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu
Nalan OĞUL

 

EKK Hemşiresi Ümmü Gülsüm YILDIRIM

EĞİTİM SALONU

GİHS – 4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapastelerinin

artırılması

GİHS – 4/C Personeli

36

Eğitim Hemşiresi

LeylaÇOBAN
Zeynep ÇELİK

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemşiresi Ümmü Gülsüm YILDIRIM

EĞİTİM SALONU

GİHS Personeli-4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

EKK Hemşiresi Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

GİHS Personeli-4/C Personeli

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Mesleki kapasi-elerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire,Toplum Sağlığı Memuru)

52

Dr. Aykut DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

GİHS Berber

1

EKK Hemşiresi Ümmü Gülsüm YILDIRIM

BİRİM BAZLI

GİHS Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

2

Nalan OĞUL

GİHS Personel Özlük İşleri Birimi

 

 

10

Mustafa TURAN

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

Hastane Personeli

20

Yrd.Doç.Dr. Ramazan ÇELİK

EĞİTİM SALONU

SHKS (Bilgi güvenliği-GRS)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasitelerinin

artırılması

Birim Sağlık Çalışanları

100

Kalite Hemşiresi Seda KAYA

EĞİTİM SALONU

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

MART

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

(Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

 

Psikolog
Ali KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

Doktor

50

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

Kalite Yönetim Birimi
Dilek TOPAL

 

Hasta Hakları
Birim Sorumlusu
Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

 

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

Doktor

50

ÇALIŞAN HAKLARI – İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

Nalan OĞUL

 

 

EKK Hemşiresi Ümmü Gülsüm YILDIRIM

EĞİTİM SALONU

SHS (Teknisyen, Tekniker )

 

25

Doktor

50

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

SHKS (Bilgi güvenliği, GRS)

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasitelerinin

artırılması

Birim Sağlık Çalışanları

100

Kalite Birimi 
Seda KAYA

EĞİTİM SALONU

ENFEKSİYON KONTROLÜNE YÖNELİK EĞİTİMLER

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasitelerinin

artırılması

Birim Temizlik Personeli

80

Ü.Gülsüm YILDIRIM

BİRİM BAZLI

 

 

 

Hemşire

15

Leyla ÇOBAN

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

MART

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

EKK Hemşiresi
Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS (Teknisyen, Tekniker )

25

Doktor

50

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

104

EKK Hemşiresi
Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

Doktor

50

SHS (Teknisyen, Tekniker )

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

SHS

( Ebe, Hemşire,Toplum Sağlığı Memuru)

104

Anestezi Uzman
Dr. AYKUT DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

25

Doktor

50

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

ZEYNEP ÇELİK

EĞİTİM SALONU

 

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

Ambar ve Depo Personeli

10

SAİT KESKİN

BİRİM BAZLI

Çamaşırhane Personeli

4

EKK Hemş.Ü.YILDIRIM

Evrak Birimi Personeli

 

8

 

Süleyman AKGÜN

1-7 MART YEŞİLAY HAFTASI

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

Tüm Personeller

50

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dr. Ramazan ÇELİK

EĞİTİM SALONU

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

(Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog
ALİ KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

DİLEK TOPAL

 

Hasta Hakları Birim Sorum. Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

100

ÇALIŞAN HAKLARI – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Çalışan Hakları Birimi Nalan OĞUL

 

EKK Hemş. Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Eğt.Hemş.LEYLA ÇOBAN

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş. Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş. Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Anestezi Uzmanı
Dr. Aykut DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

Hasta Hakları Birimi Personeli

 

4

Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

 

Sosyal Hizmet Birimi Personeli

 

3

AYSEL ÇİL

Şoför Odası Personeli

10

Hasan OĞUZHAN

BİRİM BAZLI

PANİK DEĞERLER VE PANİK DEĞER BİLDİRİMİ-LABORATUAR GÜVENLİĞİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Tüm Laboratuar Personeli

45

Uz.Dr.Ömer Faruk ERBİL

BİRİM BAZLI

 

 

 

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

MAYIS

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM (Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Psikolog
Ali KUŞTEPE

 

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Kalite Birimi

Dilek AKDOĞAN

 

Hasta Hakları Birim Sorum. Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

ÇALIŞAN HAKLARI – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

NALAN OĞUL

 

EKK Hemşiresi
Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

50

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

GİHS- 4/C Personeli

36

Leyla ÇOBAN
Zeynep ÇELİK

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

50


 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

MAYIS

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.
Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş. Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Dr. AYKUT DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

 

25

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

Tüm Mutfak-Yemekhane Personeli

 

30

Diyetisyen Esen DOST

EĞİTİM SALONU

 

Santral Personeli

15

Psikolog ALİ KUŞTEPE

Sivil Savunma Uzmanları

3

Sivil Savunma Uzmanı.

Yusuf YAMAN

BİRİM BAZLI

 

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ

 

Patoloji Laboratuar Personeli

10

Yrd.Doç.Dr.

Bilge AYDIN TÜRK

BİRİM BAZLI

 

LABORATUAR GÜVENLİĞİ (PATOLOJİ LABORATUAR ÇALIŞANLARI) EĞİTİMİ

 

Patoloji Laboratuar Personeli

10

 

Yrd.Doç.Dr.

Bilge AYDIN TÜRK

BİRİM BAZLI

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

HAZİRAN

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM (Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog
Ali KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Abidin KAYA

 

Kalite Briimi
Seda KAYA

EĞİTİM SALONU

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

ÇALIŞAN HAKLARI – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.
Gülseren AKDAĞ

 

 

Nalan OĞUL

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

İLK YARDIM

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Eğt.Hemş.
LEYLA ÇOBAN
Z
EYNEP ÇELİK

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

HAZİRAN

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.
GÜLSEREN AKDAĞ

 

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.
GÜLSEREN AKDAĞ

 

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

MAHMUT KARAASLAN

EĞİTİM SALONU

 

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

 

25

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

Arşiv Personeli

10

ABDULGAFUR İNAN

BİRİM BAZLI

 

Ayniyat Saymanlığı Personeli

5

Sait KESKİN

Nöbetçi Memurluk Personeli

20

Ahmet ER

BİRİM BAZLI

 

PSİKİYATRİ HASTALARI İLE BAŞETME/İLETİŞİM/KRİZ YÖNETME

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Psikiyatri Kliniği Personeli

 

10

Uz.Dr. BEHİCE HAN ALMİŞ

 

BİRİM BAZLI

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

EYLÜL

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

(Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog
ALİ KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

 

100

 

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Abidin KAYA

 

Kalite Yönetim Birimi
Seda KAYA

EĞİTİM SALONU

 

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

ÇALIŞAN HAKLARI-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

 

 

52

Hemş.Nalan OĞUL

 

EKK Hemş.
Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

 

 

İLKYARDIM

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Eğt.Hemş.
LEYLA ÇOBAN
ZEYNEP
ÇELİK

EĞİTİM SALONU

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

EYLÜL

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.
Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

 

52

EKK Hemş.
Seda KARADAĞ

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

 

100

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Anestezi Uzmanı
Dr.AYKUT DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

 

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Bilgi İşlem Personeli

10

Hasan AYHANBİRİM BAZLI

 

İmam/Gassal

1

EKK Hemş.Ü.YILDIRIM

BİRİM BAZLI

 

İstatistik Birim Personeli

4

Tıbbi Tek.H.Ahmet YILDIRIM

BİRİM BAZLI

 

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ DEZENFEKSİYON/STERİLİZASYON EĞİTİMİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Endoskopi Ünitesi Personeli

 

5

EKK Hemş.Ü.YILDIRIM

BİRİM BAZLI

 

 

 

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM (Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psi. Ali KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Doktor

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Abidin KAYA

 

Kalite Yönetim Birimi Dilek TOPAL

EĞİTİM SALONU

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Doktor

50

ÇALIŞAN HAKLARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

 

52

 

NALAN OĞUL

 

EKK Hemş. Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Doktor

50

 

 

İLKYARDIM

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Eğt.Hemş. LEYLA ÇOBAN ZEYNEPÇELİK

EĞİTİM SALONU

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

EKİM

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş. Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

100

Doktor

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş. Gülseren AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

Hizmet Alım Grubu Personeli

100

Doktor

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

Anestezi Uz.DrAYKUT DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

25

Doktor

100

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

Mutemetlik Personeli

 

7

Servet KIZILAY

BİRİM BAZLI

Satınalma Personeli

10

ŞEYH MEHMET TURAN

Tahakkuk Personeli

4

ŞEYH MEHMET TURAN

1-31 EKİM MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Hastane Personeller

40

Yrd.Doç.Dr

Sinan HATİPOĞLU

EĞİTİM SALONU

 

1-7 EKİM EMZİRME HAFTASI

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Hastane Personeller

40

 

Eğt.Hemş.

LEYLA ÇOBAN ZEYNEPÇELİK

BİRİM BAZLI

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

(Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

 

Psikolog ALİ KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

DİLEK AKDOĞAN

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

 

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

ÇALIŞAN HAKLARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

 

104

 

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu NALAN OĞUL

 

EKK Hemş. GÜLSEREN AKDAĞ

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

 

 

 

İLKYARDIM

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Eğt.Hemş.

LEYLA ÇOBAN ZEYNEPÇELİK

EĞİTİM SALONU

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50


 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

EKK Hemş. DİLEK AKDOĞAN

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

EKK Hemş. DİLEK AKDOĞAN

EĞİTİM SALONU

SHS ( Teknisyen, Tekniker )

 

25

GİHS- 4/C Personeli

 

36

Hizmet Alım Grubu Personeli

 

50

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

104

Anestezi Uz. Dr. AYKUT DİREKÇİ

EĞİTİM SALONU

 

 

 

SHS (Teknisyen, Tekniker )

 

25

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

 

 

 

TerzihanePersoneli

3

Hamit ÖZER Birim Personeli

BİRİM BAZLI

 

Teknik Servis Personeli

 

10

FAİK GÜRBÜZ

TİG Personeli

3

Mahmut ALBAYRAK

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

Hastane Personeli

50

 

Fikriye KAPLAN

BİRİM BAZLI

14 KASIM DİYABET GÜNÜ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

HastanePersoneli

50

Diyabet Hemş. Rahime AYKAÇ

 

EĞİTİM SALONU

 

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

ARALIK

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

(Kişilerarası iletişim, Empati, Beden dili, Öfke kontrolü)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

 

Psikolog ALİ KUŞTEPE

EĞİTİM SALONU

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

GİHS-4/C Personeli

36

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ (Etik ve hasta hakları, Hasta sorumlulukları, Hasta memnuniyeti -Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması, Hasta düşmeleri, Hasta transferi, İlaç güvenliği, Mavi kod, Pembe kod, Sözel istem uygulanması, Transfüzyon güvenliği, Güvenli cerrahi uygulamaları, HBTC kullanımı ve bakımı, Örnek alımı ve transferi)

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

52

Kalite Yönetim Birimi SEDA KAYA

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Abidin KAYA

EĞİTİM SALONU

GİHS-4/C Personeli

 

36

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

ÇALIŞAN HAKLARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (Beyaz kod, Çalışan hakları genelgesi, Mobbing - Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Radyasyon güvenliği, Çalışanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması, Kesici Delici Alet Yaralanmaları, Hastane enfeksiyonları ve önemi, İzolasyon Önlemleri ve kullanılan figürler, Atık Yönetimi, Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temas)

 

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

 

52

NALAN OĞUL

 

EKK Hemş. Seda KARADAĞ

 

 

EĞİTİM SALONU

GİHS-4/C Personeli

 

36

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

 

 

İLKYARDIM

 

 

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

GİHS-4/C Personeli

 

36

Eğt. Hemş

LEYLA ÇOBAN ZEYNEPÇELİK

EĞİTİM SALONU

 

AYLAR

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN SINIFI/BRANŞI

KATILIMCI SAYISI

EĞİTİMCİ

EĞİTİM YERİ

ARALIK

 

 

 

 

 

 

 

EL HİJYENİ

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru)

52

EKK Hemş.

Seda KARADAĞ

 

EĞİTİM SALONU

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

GİHS-4/C Personeli

 

36

TEMİZLİK

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı Memuru

 

52

EKK Hemş.

Seda KARADAĞ

 

EĞİTİM SALONU

 

GİHS-4/C Personeli

36

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

CPR

Bilgilerinin güncellenmesive

Meslekikapasi-telerinin

artırılması

 

SHS

( Ebe, Hemşire,Toplum Sağlığı Memuru)

 

52

MAHMUT KARAASALAN

EĞİTİM SALONU

SHS (Teknisyen-Tekniker)

25

 

 

 

HAZIRLAYAN:
Eğitim Komitesi

 

 

 

KONTROL EDEN:
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN:
Hastane Yöneticisi

 


Paylaş