T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başhekimiz Doç.Dr.Fatih Doğan’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" Mesajı Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019

Başhekimiz Doç.Dr.Fatih Doğan’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" Mesajı


Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında   toplumun haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın gelmektedir. Basının, haber verme, denetleme yapma, kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatma, kamuoyu oluşturma, yanlışlıkları sorgulama görevleri bulunmaktadır.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Fatih Doğan "Kamunun menfaatlerini önceleyerek, tarafsızlık, bağımsızlık ve meslek ilkelerinden kopmadan habercilik yapan, bilgilendirme misyonu yanında, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri gözeterek görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

Paylaş