Uzmanlık Sınavı Sonrasında Bakanlığa Gönderilmesi İçin Hazırlanacak Belgeler
02 Nisan 2024

1. UZMANLIK TESCİL KONTROL FORMU
2. İLK ATAMA KARARNAMESİ
3.GÖREVE BAŞLAMA YAZISI
4.TEBLİGAT ADRESİ BİLGİ FORMU
5. VERGİ DAİRESİ UZMANLIK HARÇ MAKBUZU DEKONTU
6. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
7. TUS YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ
8. SINAV TUTANAKLARI
9. TEZ SAVUNMA MAZBATASI (TEZ DEĞERLENDİRME FORMU)
10. SÜRE UZATILMIŞ İSE UZATMA İLE İLGİLİ EVRAK
11. ROTASYON BELGELERİ
12. PROGRAM YÖNETİCİ KANAAT FORMU
13. 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
14. UZMANLIK ALDIĞI KURUM DEĞİŞMİŞ İSE İLGİLİ RESMİ EVRAK
15. TEZ KİTAPÇIĞI (2 ADET)
16. İZİN DURUMU DÖKÜMÜ (İZİN İŞLERİNDEN ONAYLI)
17. UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM KARNESİ (PDF FORMATINDA)
18. UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM KARNESİNDE BULUNAN TEZ ÇALIŞMALARI TAKİPKISMININ ASLI GİBİDİR HALİ
19. HİZMET DÖKÜM BELGESİ (ONAYLI)