Sağlık Kurulu
31 Mayıs 2018

Sağlık Kurulu Birimimiz, Hastanemizde (400 yataklı) Poliklinikler Zemin Katta hizmet vermektedir.


İşlemleri Başlatmak İçin Nereye ve Ne Zaman Başvurmalıyım?

Sağlık Kurulumuz ve birimleri hastanenin ana bina zemin katta yer almaktadır.

Sağlık kurulu işlemleriniz için başvuruları;

Sağlık Kurulu Müracaat bürosuna her gün saat 08:00’den itibaren yapabilirsiniz.


Sağlık Kuruluna Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

TAM TEŞEKKÜLLÜRAPORLAR


* Devlet Memurluğu / Asalet TasdikRaporları
* Yaş Tespiti / Cinsiyet Tespiti
TC Vatandaşı olur.
* İşe Giriş Raporları
* Yurt ve Okul Kayıt
* Polislik, Usul ve Fenne Uygunluk
* Yurtdışı İşçi Olur
* Hacca Gidiş
* Evlat Edinme / Edinilme
* Huzur Evine Giriş / Darülacezeye Giriş
* Özel Güvenlik
* Silahlı Özel Güvenlik
* Ağır ve Tehlikeli İşlere Giriş
* Ehliyet Raporları
* Silah Ruhsatı
-TC Kimlik Nosu bulunan Kimlik Fotokopisi

-Başhekimliğe yazılan dilekçe (Geldiğinde yazılacak)

-Resmi kurumdan sevkli iseniz İlgili kurumdan sevkyazısı


KURUMLARCA İSTENENRAPORLAR- İlgili kurumdan sevk (Sevk evrakında Rapordayazılması istenilen ibarelerin belirtilmesi gereklidir)

- TC Kimlik Nosu bulunan Kimlik Fotokopisi
ÖZÜRLÜ RAPORLARI


* Malul Maaşı
* Özürlü İşe Giriş
* Malulen Emeklilik
* ÖTV İndirim / Vergi İndirimi
* Durum Bildirir Raporu
* Özel Tertibatlı Araç / Akülü Araç
* Özürlü Kimlik Kartı
* H Sınıfı Ehliyet
* Evde Bakım Hizmeti
* Durum ve Derece Bildirir Raporları


- Daha önce alınan rapor fotokopisi

-Başhekimliğe yazılan dilekçe (Geldiğinde yazılacak)

- İlgili kurumlardan sevk yazısı

- TC Kimlik Nosu bulunan Kimlik Fotokopisi

- Hastalığınız veya maluliyetinize sebep olanhastalıklara ait tetkik, rapor evraklarınızın birerfotokopisi


ÜÇ UZMANLISAĞLIK KURULURAPORLARI* Ortez, protez sarf malzemesi cihaz,istirahat raporları olarak ilgili kliniklerceverilmektedir.


 
Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri ve Gereken Evrak Listesi 

    1Yaş Tespiti İçin Kurul Raporu
    Mahkemeden Resmi Yazı getirilecek
    Kimlik Bilgileri
    ÜCRETLİ
 
     2T.C Vatandaşlığı İçin
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
    3Vasi Tayini
     Mahkemeden Resmi yazı getirilecek
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
    4Yurt dışına işçi olarak çıkabilmek için
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri.
     ÜCRETLİ
 
    5- Silahlı-Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Rapor
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
     6Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
     7Evlat Edinebilmek İçin Sağlık Kurulu Raporu
     İl Sosyal Hizmetlerden gelen veya kişinin kendi yazdığı dilekçe
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
     8Silah Bulundurma-Taşıma İle İlgili Raporlar
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ

    9Gemi Adamı Olur-Miço Olur Raporu
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ
 
     10Öğretmenlik-Devlet Memurluğu-Okul Kaydı-İtfaiye Erliği vb. raporlar
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi (Raporda yazılması istenilen ibarelerin belirtilmesi gereklidir)
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETLİ 

     Not: Öğrencilerin öğrencilik ile ilgili işlemlerinde (Üniversite kaydı, yurt kaydı gibi) öğrenci belgelerini ibraz        etme durumunda ücret alınmaz. Öğrenci belgesi olmayanlardan ücret talep edilir.


     11İstirahat Raporları (Sigortalılar için)
     Muayene olduğu Doktordan tarafımıza yönlendirilecek
     Kimlik Bilgileri
 
 
    12Havalı Yatak ve Motor Raporu-İşitme Cihazı-Korse Raporu - Malzeme Raporu-Ortez Protez Raporu- vb.        

     Raporlar:
     Muayene olduğu Doktordan tarafımıza yönlendirilecek
     Kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     3 hekim tarafından imzalanır
 
     13Özür durumunun tespiti,
           - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon alabilmesi için istenilen,
           - 2022 Sayılı Yasa Uyarınca Aylık Bağlanabilmesi İçin istenilen,
           - Sos. Hizm. Müdürlüğünün ‘Evde Bakım Hizmetinden faydalanabilmesi için istenilen,
           - Türkiye İş-İşçi Bulma Kurumundan gelen raporlar için.
     İlgili kurumdan aldığı veya kendi yazdığı başvuru dilekçesi
     Kimlik Bilgileri
     Hastalıklarını gösteren tıbbi evraklar, tetkiklerin birer fotokopisi

      ÜCRETLENDİRME: “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu”            imzalatılarak engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücreti tahsil  edilecektir. Tahsilâtın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri  kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

 
     14- Vergi Sakatlık İndiriminden Faydalanabilmesi İçin vb. Özürlü Raporlarında       
     Vergi Dairesinden Resmi Yazı Getirilecek
     Hastalıklarını gösteren tıbbi evraklar, tetkiklerin birer fotokopisi
     Kimlik Bilgileri
     ÜCRETSİZ 


   15- Sosyal Güvenlik Kurumundan Gelen Maluliyet Talebi İçin Gelen Raporlar

    İlgili kurumdan alınan resmi yazı
    Kimlik Bilgileri
    SGK dan gelen talepleri doğrultusunda kaçıncı kez müracaat edildiyse onunla ilgili şahsın yazılı beyanı
    Kurumdan alınan resmi yazıda muayene ve müşahede için gerekli görülen tıbbi test ve tetkik masrafları        kurumumuzca ödenecektir denilmiş ise ÜCRETSİZ.

    Kurumdan alınan resmi yazıda muayene ve müşahede için gerekli görülen tıbbi test ve tetkik masrafları sigortalı tarafından karşılanacaktır denilmiş ise şahıstan ücret talep edilir.

 
     16H sınıfı Ehliyet Raporu için

     1/1/2016 tarihinde yürürlüğe giren sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile 

     muayenelerine dair yönetmeliğe istinaden H sınıfı dahil her türlü sürücü ehliyeti raporları Aile Hekimliği tarafındanverilmektedir. Sürücü ehliyeti işlemleri (H sınıfı dahil) için Sağlık Kurulunda herhangi bir işlem yapılmamaktadır.


Kayıttan Sonra Ne Yapmalıyım?

Sağlık Kurulu Müracaat odasına başvurduktan sonra vezneye ücret ödeyenlere Muayene formu hazırlanıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan form teslim edilir.

Polikliniklere muayeneye giderken beyan ettiğiniz hastalık ve sakatlık durumunuzu gösterir laboratuar, patoloji, ilaç raporları ve diğer tetkiklerinizin birer nüshasını mutlaka hazır bulundurunuz.

Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri  ilgili hekimin  müsait olduğu zamanda yapılır. Hasta muayenesi yapılırken lütfen randevunuza uyunuz.

Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulgularının forma işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kurulu müracaat bürosuna gelir ve evraklarını teslim eder.


İşlemlerini eksiksiz yapan kişiye sağlık kurulunda değerlendirme amaçlı randevu verilecektir. Kişi verilen tarihte sağlık kurulunda hazır bulunmalıdır.


Sağlık Kurulu Poliklinikleri Hangileridir?

SAĞLIK KURULUPOLİKLİNİKLERİ

İç Hastalıkları

Ana bina(400Yataklı)Zemin kat

Genel Cerrahi

Ana bina(400Yataklı)1.kat

Kulak Burun Boğaz

Ana bina(400Yataklı)1.kat

Göz

Ana bina(400Yataklı)1.kat

Ortopedi

Ana bina(400Yataklı)Zemin kat

Nöroloji

Ana bina(400Yataklı)1.kat

Psikiyatri

Ana bina(400Yataklı)1.kat

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Ana bina(400Yataklı)2.kat

NOT: Hastalık durumunuza göre bu poliklinik dışında polikliniklerde de muayene / değerlendirme istenebilir.

(Örneğin Kanser hastalığınız varsa ayrıca Onkoloji değerlendirmesi istenelebilir)

Sağlık Kurulu Hangi Günlerde Toplanmaktadır?

Sağlık Kurulumuz Çarşamba ve Perşembe günleri 13.30 saatlerinde toplanarak randevu verilen kişilerin değerlendirmesi yapılmaktadır.

Randevulu hasta dışında hasta kabulü yapılmamaktadır.

Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi ve Teslim İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır ?

 İmza ve onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından;

Şahsen müracaat ile düzenlenen raporlar;  

-Sağlam raporları 3 (üç) gün,

-engelli raporları 1 hafta sonra rapor sahibine, 1. Derece yakınlarına ya da yasal temsilcisine teslim edilmektedir.

Kurumlardan resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporları evrakı gönderen kuruma posta ile gönderilir.

Üç hekimli raporlar hekimlerce imzalanıp, onaylandıktan sonra Rapor Kaleminde kaydettirilir.  Kayıt no aldıktan sonra hak sahibine verilir.