Amaç ve Hedeflerimiz
15 Mart 2022

Modern tıbbın gerekleri doğrultusunda,tıb etiği ve bilimsel kurallarından ödün vermeden,kaynakları ev etkin ve verimli şekilde kullanarak güleryüzlü,bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.