TGAP Çalışmaları
04 Mart 2020


TGAP Birimin Görevleri

1.Kamu Kaynakların verimli kullanılması, maliyet ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitenin artırılması amacıyla kurum içerisinde TGAP çalışmalarını koordine etmek.
2.Tasarruf tedbirlerinin içselleştirip uygulanması ile bu konudaki kültürün geliştirilmesi açısında TGAP eylem planları kapsamında çalışmalar yapmak.
3.Tasarruf ve gelir arttırmaya yönelik olarak yapılan faaliyetleri TGAP Ofisince belirlenen Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu(FMİT) formatında sistem üzerinde İl Sağlık Müdürlüğüne belirli dönemler içerisinde iletmek.
4.TGAP faaliyetlerine yönelik Bakanlıkça düzenlenen eğitim programlarına katılmak ve yine Bakanlıkça oluşturulan materyallerinin kullanılmasını sağlamak.
5.TGAP programları çerçevesinde ihtiyaç tespit ve hurdaya ayırma komisyonlarında aktif olarak yer almak.
6.Karar destek sistemlerinden her bir harcama kalemi için hedeften sapmaları nedenleri ile birlikte rapor etmek ve gereken tedbirleri almak.
7.Bakanlık TGAP web sayfasındaki duyuruları ve yapılan düzenlemeleri takip etmek, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak.
8.TGAP kapsamında basında çıkan haberleri izlemek ve tasarruf kültürünün geliştirilmesinde olumlu algının oluşmasına yardımcı olmak.
TGAP Ofisince ve İl Sağlık Müdürlüğünce TGAP kapsamında verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

TGAP FAALİYET ÇALIŞMALARI

FMİT Tablosu (3. dönem).xlsx
FMİT Tablosu (4. dönem).xlsx