2017 Yılında Yapılan Sağlık Hizmetleri, 2018 Yılında Hedeflenen Projeler
22 Haziran 2018

2017 Yılında Yapılan Sağlık Hizmetleri, 2018 Yılında Hedeflenen Projeler

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen 2017 yılı hizmetleri ile 2018 de hedeflenen ve gerçekleşen projeler konulu toplantıya Adıyaman İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.  Fatih Doğan, İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları ve gazeteciler katıldı. 

Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetleri sunumunda devrim niteliğinde yeni hizmet anlayışının ortaya koyulduğunu ifade eden Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, “Bu ortaya koyulan hizmet anlayışı tüm dünyaya emsal olacak, tüm dünyaya ışık tutacak ve sağlık hizmeti anlayışını tüm dünyada kökünden değiştirecek güce ve inanca sahiptir. Bu değişim anlayışının hız kesmeden devam ediyor olması, ülkemiz adına onur ve gurur vesilesidir. Bizler sağlık ordusunun Adıyaman neferleri olarak ebedi alemde mutlak karşılığını bulacağı inancı ile fiziksel, zihinsel manevi gücümüzün yettiği yere kadar Adıyaman’da sunulan sağlık hizmetlerinin yardımlaşması, ulaşılabilir olması ve kalıcı olması, bu kalıcı hizmetin kaliteli ve nitelikli olması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 


Sağlık Müdürü Öz, konuşmasında şunlara değindi: 

“Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından itibaren sağlık personeli sayımız 3,7 kat artmıştır.1921 olan personel sayısı 2018 yılında 7.061 kişiye ulaşmıştır. 80 olan Uzman Hekim sayısı 2018’de 384’e yükselmiş, Pratisyen Hekim 191’den 478’e, Diş Hekimi 16’dan 105’e, Ebe+Hemşire ise 622’den 1.736’ya yükselmiştir.

2017-2018 yılları içerisinde toplam  7 adet yeni Acil Yardım  Ambulansı alınmıştır. Yeni ambulansların dahil olmasıyla ilimizde 30 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 50 adet ambulans ile hizmet verilmektedir.

2017-2018 yılları içerisinde kapalı durumda olan 10 Sağlık Evine personel ataması yapılarak 31 sağlık evi aktif hale getirilmiştir.

Kahta İlçesinde KETEM’in açılmasıyla İlimizdeki KETEM sayısı 2’ye çıkmıştır.

Meme kanserine yönelik yapılan tarama çalışması kapsamında mamografi çekim sayısında önceki yıllara oranla 10 kat artış sağlanmış olup 6.700 kişiye tarama gerçekleştirilmiştir. Merkez Toplum Sağlığı ve Besni Toplum Sağlığı Merkezlerine Digital Mamografi Cihazları alınarak hizmete sunulmuştur.

Tut İlçe Devlet Hastanemize yapılan 5 yataklı Hemodiyaliz Merkezimiz, halkımızın hizmetine sunulmuştur.

2017 yılı içerisinde tanı ve tedavi amacıyla her 100 hastanın 94’ü Sağlık Tesislerimize, 6’sı Özel Hastanelere başvurmuştur. Türkiye’de Özel Hastanelere başvuru oranı %18, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %37 iken, Adıyaman ilimizde bu oran %6’dır. Yıl boyunca yaklaşık 6 milyon kişi sağlık tesislerimizden hizmet almıştır. İlimizde son zamanlarda ataması yapılan uzman hekim kadrosunun güçlenmesi, yeni branşların açılması, ayrıca modern tıbbi cihazlarımızın artması ile birlikte birçok cerrahi girişimler ilimizde ilk defa yapılmıştır.”
 

Sağlıkta dönüşüm projesi ile sağlıkta önemli bir hizmet verdiklerini ifade eden Başhekim Doç.Dr. Fatih Doğan ise;

“2003 yılında uygulamaya başlanan sağlıkta dönüşüm programının temel hedeflerinden biri ülkemiz insanlarına gelişimi kolay nitelikli ve etkili sağlık hizmetlerini sunmaktır.

Hedefimiz; sağlık hizmetleri kalitesi yükseltmek ve dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarına yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmasını sağlamaktır.

Sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, verilen sağlık hizmetinin niteliğinin artırılması için ölçme ve değerlendirme sisteminin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu hususta gerekli çalışmalar özenle yapılmaktadır.

Adıyaman’da merkez hastane, kadın doğum çocuk hastalıkları hastanesi ve 82. yıl hizmet binasında halkımıza hizmet veriyoruz.

Hasta muayenemiz arttı, il dışına yapılan sevklerimizi azaldı. 
Her branşta hekim olan yüze yakın poliklinik odası olan günlük 8 bin ayakta hasta başvurusuna hizmet verdiğimiz 2017 yılında 1 milyon 694 bin hasta muayenesi yapılmıştır. 

İl dışından gelen hastaları da tedavi ettik

İl dışından hastanemize;
2016 yılında 18 000 hasta,

2017 yılında 32.166 hasta kabul edilmiş, tedavileri hastanemizde yapılmıştır.


Hekim sayımız 2015’e göre 2016 yılında yüzde 33 artış oldu. Uzman hekim sayısı 2016 yılına göre yüzde 22’lik artış oldu. Hastanemizde; pratisyen hekim, uzman hekim, yardımcı doçent, doçent, profesör hocalarımızla toplam 380 hekim ile sağlık hizmeti veriyoruz.

Hastanemizde en son teknoloji laboratuvar cihazlar ile  kaliteli hizmet sunulmaktadır.

 • Test çeşitliliği attırılarak kurum dışı sevkler önlenmiştir.
 • Bölgemize hizmet verecek Tüberküloz laboratuvarı açılması çalışmalarında sona gelinmiştir.


Laboratuvar Testleri 2016 yılına göre Tetkik Sayısı Oranı (Artış)

Biyokimya Laboratuvarı      %10

Mikrobiyoloji Laboratuvarı   %10

Patoloji Laboratuvarı           %58


Laboratuvar tetkik artışlarına;


 • Yeni branşların hizmet vermeye başlaması (Gastroenteroloji, Hematoloji…)
 • Cerrah Hekimlerin artması etkili olmuştur.

 

Patoloji Laboratuvarımızda;

 • Kemik iliği biyopsileri ilk defa yapılmaya başlamıştır.
 • Bebek otopsileri yapılmaya başlamıştır.
 • Hekim sayısının artmasına bağlı olarak Asistan Hekim başvurusunu artık yapabileceğiz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı sayısı, 2015 yılında 8 iken 2017 yılında 13 olmuştur. Günlük 5 poliklinikle kadın doğum hastalarına hizmet veriyoruz. Doğum sayısında 2016 yılına göre % 6’lık artış olmuştur. Hizmet verilen poliklinik haricinde hekimlerimiz; ameliyathane, doğumhane, servis ve sabit icap hizmetleri verilmektedir. Böylece daha önce hekim azlığından dolayı sevk ettiğimiz kadın hastalarımızın tedavileri hastanemizde yapılmaktadır.

Hastanemizde ilk defa yan dal branşlardaki hekimlerimiz hizmet vermeye başladılar.

 • Cerrahi Onkoloji
 • Çocuk Nörolojisi,
 • Çocuk Gastroenterolojisi,
 • Hematoloji,
 • Yoğun Bakım Uzmanımız hizmet vermektedir.

Daha önce hizmet verilen ve zorunlu hizmeti dolarak giden hekimlerin yerine yenileri geldi.

 • Romatoloji uzmanımız hizmet veriyor.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında 2016 yılında ulaşılan hasta sayısı 4.786 iken % 13 artış ile 2017 yılında 5.406 olmuştur.

Yakın zamanda gerçekleşen projelerimiz ile hizmet kalitemiz artmıştır.

 • Kemoterapi Ünitesi,
 • Koroner Anjiyografi Ünitesi,
 • Palyatif ve Yara Bakım Ünitesi,
 • Yanık Ünitesi,
 • Hemodiyaliz Ünitesi,
 • Taş Kırma Ünitesi,
 • HIMSS 6 Akreditasyonu projeleri gerçekleştirilmiştir.

Hastanemizde hasta güvenliği ve memnuniyeti doğrultusuna yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Bunlar:

 • Acil servis Hasta Kabul, Triaj ve Yeşil alan bölümlerinde zemin ve tefrişat yenilemesi yapıldı.
 • Yoğun bakım ünitelerinde PVC yerine daha sağlam ve hijyenik seramik zemin döşemesi yapıldı.
 • Mescit alanının revizyonu yapıldı. Bay ve bayan mescit alanları ile abdesthaneler, daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmiştir.
 • Acil Servis ve poliklinik katlarındaki tuvalet lavaboları yenilendi.
 • Hastanemiz güzel resimlerle donatıldı. Resimler, serviste tedavi gören hastaların beğenisini kazandı.
 • Hastanemizdeki çocuk oyun alanı yenilendi. Hasta ve hasta yakını çocuklarının beklerken keyifli zaman geçirecekleri çocuk oyun alanı yeniden dizayn edilerek çocukların hizmetine sunuldu.

İlimizde ilk defa MS (Multipl Skleroz) PolikliniğiHizmete Açıldı.

Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkan MS hastalarının sağlık hizmetine daha kolay ulaşılmasını sağlamak için hastanemiz tarafından her hafta Cuma günü hizmet veren MS polikliniği oluşturuldu. MS polikliniğine çevre illerden de önemli sayıda hasta  kabulü yapılmaktadır. 

Hastanemizde tüm branşların olması, teknolojik cihazların tedarik edilmesi, klinik, yoğun bakım, ameliyathanelerin nitelik ve niceliğinin artması ile birlikte ilimizde ilk defa yapılan ameliyatlar gerçekleştirilmiştir.

 • Retrograd İntrarenal Cerrahi “RIRS” Ameliyatı,
 • Ampiyem Vakum Yardımlı Kapama Sistemi Tedavisi,
 • Akciğer Rezeksiyonu Ameliyatı,
 • Kapalı Yöntemle Böbrek Üstü Tümör Ameliyatı,
 • Kanser Nedeniyle Alınan Alt Dudak Yerine Fonksiyonel Kas Nakli Ameliyatı,
 • Kanser Tedavisinde Sıcak Kemoterapi Uygulaması,
 • Beyin Baloncuğu (Anevrizması) Ameliyatı,
 • Full Endoskopik Hipofiz Adenom (Burundan Girilerek Beyin Tümörü),
 • Uzaktan Kontrollü Pil Takılması,
 • Posterior Ayak Bileği Artroskopisi Ameliyatı,
 • Hot Biyopsi Koagülasyon (Damar Yakılması) İşlemi,
 • Nöronavigasyon Teknolojisi İle Beyin Tümörü Ameliyatı,
 • Hidrosefali (Endoskop İle Beyin İçine Girilerek Su Toplama) Ameliyatı yapılmıştır.
 • VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde Bilimsel Çalışmalar Yaptık.
 • Hastanemizde, hasta ve çalışan güvenliği/memnuniyeti kapsamında 6 bilimsel çalışma hazırlanarak uygulamaya geçirilmiştir.
 • Ülke genelinde, Kongreye 504 bilimsel çalışma başvurusu yapılmıştır.
 • Sözlü bildiride ilk 52’ye, hazırladığımız çalışmalardan 2 tanesi kabul edilmiştir.
 • Kongrede yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalardan dolayı ‘Teşekkür Belgesi’ verilmiştir.

Yakın Zamanda Açılışı Yapılacak Projelerimiz

 • TPN Ünitesi
 • Tıbbi Atık Birimi
 • Uyku Laboratuvarı
 • Kornea Nakil Merkezi
 • KBB Denge Laboratuvarı
 • Bahçe Peyzaj Düzenlemesidir.

Hizmetlerimizi hasta ve çalışan memnuniyeti doğrultusunda yapıyoruz. Bundan sonra da hizmet kalite çıtamız artarak devam edecektir ” dedi.

Yapılan açıklama ve sunumların ardından toplantı gazetecilerin soruları ile devam etti.

 • basınbilgi1.jpg
 • basınbilgi2.jpg
 • basınbilgi3.jpg
 • basınbilgi4.jpg
 • basınbilgi5.jpg
 • basınbilgiMANŞAET.jpg