Taş Kırma Ünitesi
23 Mart 2022

Taş Kırma Ünitemiz Merkez Bina (400 yataklı) 2.Kat Üroloji Polikliniği alanındadır.

 

Şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL)

Taş, idrar yollarındaki idrardan gelen kristallerin geliştirdiği sert bir kütledir. Böbrekte ya da üreterde (böbrekten mesaneye doğru yönelen idrar kanalında) bulunabilir.

Şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL), vücut dışından taşları kıran bir makineyle yapılır. Amaç cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan tedavidir.  Taş kırmak için odaklanmış şok dalgaları (kısa sinyalli yüksek enerjili ses dalgaları) deriden taşa iletilir. Taş, şok dalgalarının enerjisini emer ve küçük parçalara ayırır. Parçacıklar daha sonra idrar yoluyla atılır (Şekil 1).

ESWL yönteminin başarısı, taşın nitelikleri ve vücut yapısı gibi birkaç faktöre bağlı olarak değişir.

 

 

 

Şekil 1. Odaklanmış şok dalgaları taşı parçacıklara ayırır.

 

 

Şok dalgasıyla taş kırma (ESWL) nasıl uygulanır?

Vücudun yan kısmı şok-dalga üretici cihaza doğru konumlanacak şekilde müdahale masasına uzanılır (Şekil 2). Taşın tam konumu, ultrason  cihazı veya skopi görüntüleme yöntemiyle çok hassas bir şekilde saptanır.

İşlem sırasında şok dalgalarının küçük patlamaya benzeyen sesi duyulur. İşleme düşük yoğunluk seviyelerinden başlanır ve yavaş yavaş dalgaların gücü arttırılır. Bu işlem için anesteziye gerek yoktur. ESWL işlemi yaklaşık 45 dakika sürer.

Eğer taşın boyutu büyükse taşın tamamının kırılması için birkaç seans yapılması gerekebilir.

 

Hastanemiz taş kırma ünitesinde  elektromanyetik cihazla böbrek ve üreter taşlarına başarılı bir şekilde taş kırma işlemi uygulanmaktadır.

 

 

Şekil 2. ESWL makinesi

 

 

 

ÜRODİNAMİ ÜNİTESİ

Ürodinami Ünitemiz Merkez Bina (400 yataklı) 2.Kat Üroloji Polikliniği alanındadır.

 

Ürodinami; alt üriner sistemin yani idrar torbası (mesane) ve kanalının fonksiyonunun incelenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle, idrarın basınç/akım çalışmasıdır.  Ürodinaminin amaçları kısaca şöyle özetlenebilir;

  • İdrar kaçırmada tedavi yöntemlerini belirlemek 
  • İdrar kaçırma çeşitlerini  irdelemek
  • Mesanede idrar yaptıktan sonra kalan idrar miktarının fazlalığının nedenlerini araştırmak,
  • Mesane ve rahim sarkması sonucunda ortaya çıkan idrar kaçırmalarının varlığını tespit etmek
  • Daha öncesinden idrar kaçırma nedeniyle veya  idrar kanalı veya kadın hastalıklarından ameliyat edilmiş hastalarda idrar yapma bozukluğunun ayrımını yapmak,

 

İşlem jinekolojik pozisyonda uygulanır. Genital bölge iyice temizlendikten sonra çok ince 2 sondanın biri mesaneye, diğeri de makata uygulanır. Mesanedeki sonda, mesane içi basıncını, makattaki sonda ise karın basıncını ölçmek için kullanılmaktadır. Mesanedeki sonda aracılığıyla mesane yavaş bir hızla doldurulur ve mesanenin doluma verdiği cevaplar kaydedilir.


Hastanemiz üroloji kliniği, ürodinami ünitesi hastalarımızın idrar sorunlarına doğru teşhisler konulabilmesi için hizmetinizdedir.