Anjiyo Ünitesi Bölgeye Hizmet Ediyor
19 Şubat 2018

Dünyada bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı gelişen kalp krizleri insanların yaşam kalitelerini bozmakta, ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Neyse ki kalp damar tıkanıklıklarının kesin teşhisi koroner anjiyografi laboratuvarlarının kurulması ile mümkün hale gelmiştir. X ışınları, kalp damarının içinin ses dalgaları ile görüntülenmesi ve kalp damarından direkt basınç ölçülebilmesi sayesinde yapılan görüntülemeler ile kalp krizine sebep vermeden açılabilmektedir. Hatta kalp krizi sırasında bile tıkalı damarın açılabilmesi mümkün olmakta ve bu sayede insan ömründe belirgin uzama sağlanabilmektedir. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr.Musa ÇAKICI ;Koroner anjiyografi ünitemizde sadece kalp damar tıkanıkları değil, şah damarları (karotis arter), böbrek damarları ile kol ve bacak damarlarının tıkanıklıkları da balon/stent yöntemleri ile açılabilmektedir. Ayrıca son birkaç yıldır dünyada yeni uygulanmaya başlanan kasıktan girerek ameliyatsız yöntemle aort kapak değişimi de (Tavi) kliniğimizde yapılmaktadır. Bu işlem yaklaşık son altı ay içinde 30 hastaya uygulandı ve tamamında yüzde yüz başarı sağlandı.  Doğuştan gelen kalp delikleri de şemsiye benzeri cihazlar kullanılarak vücutta herhangi bir kesi olmaksızın kapatılabilmektedir. Elektrofizyolojik çalışma denen yöntemle ise kalpteki ritim bozukluklarının teşhisi ve ablasyon denilen yöntemle de tedavisi mümkün olmaktadır. Ayrıca kalp atım hızının çok yavaş veya çok hızlı olduğu hastalarda kalp pilleri takılarak ritim bozuklukları ortadan kaldırılabilmektedir. Günde ortalama 30 hastaya anjiyo yapılabilmekte ve maliyeti çok yüksek olan işlemleri hastanemizde gerçekleştirmekteyiz.  Hastalarımızın çoğu il dışından gelmekte olup ertesi gün taburcu ederek hastalarımızı normal hayatlarını yaşamalarına destek olmaktayız.
 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yönetici Yrd.Doç.Dr. Fatih DOĞAN ise ;” Hastanemizde 24 saat hizmet verme esası ile çalışan, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin ön planda tutulduğu, modern cihazlar ile donatılmış koroner anjiyografi ünitesi mevcuttur. Dünyada girişimsel kardiyoloji alanında yaşanan ilerlemeler yakından takip edilmekte, en yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Anjiyografi laboratuvarımızda modern şartlarda yapılan girişimler kısa süre almakta, koroner anjiyografi yapılan hastalar aynı gün, girişimsel yöntemler ile tedavi edilen hastalar bir ertesi gün taburcu edilmektedir. Yapılan işlemlerin çoğunda, hasta konforunun en üst seviyelerde olduğu el bileği atardamarı kullanılabilmektedir. Bu sayede hastalar anjiyografiden sonra yatak istirahatine gerek kalmaksızın istedikleri gibi dolaşabilmekte, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu imkânlara sahip Türkiye’deki birkaç hastane içerisindeyiz. Hastalarımızı artık sevk etmiyoruz dışarıdan hasta alıyoruz. Emeği geçen hekimlerimize ve diğer sağlık personellerimize gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum” Dedi.