Çocuk Endokrinoloji Uzmanımız Göreve Başladı
19 Şubat 2018


Son dönem Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize atanan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Semih BOLU görevine başladı.

İlimizde büyük bir eksikliği hissedilen bu bölüme atanan Uzm. Dr. Semih BOLU; “Çocuk Endokrinoloji ünitelerinde izlenen hastalık ve sorunların başlıcaları; 

büyüme-gelişme gerilikleri, 

boy kısalıkları, 

iştahsızlık, 

erken ergenlik, 

gecikmiş ergenlik, 

şeker hastalığı (diyabet), 

şişmanlık (obezite), 

guatr ve tiroit bezi hastalıklarıdır. 

Ayrıca böbrek üstü bezi hastalıkları, 

aşırı tüylenme, 

adet düzensizliği, 

Tumer Sendromu, 

kalsiyum ve mekik metabolizma hastalıkları, 

hipofiz bezi hastalıkları, 

hipoglisemi, 

cinsel gelişim bozuklukları, 

inmemiş testis, 

kuşkulu genital yapı da Çocuk Endokrinoloji ünitelerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasındadır” dedi.


Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Fatih DOĞAN “ Çocuk Endokrinoloji Uzmanımızın ilimizde göreve başlamasıyla hasta ve hasta yakınlarımız çevre illere gidip mağdur olmayacaktır. Çocuk Endokrinoloji ünitemizde endokrin alanına giren hastalıkların tanısında kullanılan tüm dinamik endokrinolojik testler (büyüme hormonu uyarı testleri, şeker yükleme testi vb.) uygulanabilmektedir. Çocuk Endokrinoloji ve Yenidoğan ünitesi işbirliği ile hastanemizde doğan tüm bebeklerde hipotiroidi (çocuklarda kalıcı zeka geriliğine yol açabilen bir tür doğumsal hastalık) taraması yapılmaktadır. Diyabetli çocuklar ve ergenler için yoğun tedavi ve sık izlemeye dayalı modelin uygulandığı ünitemizde hasta ve aile eğitimini ön plana alan bir yaklaşımla diyabetli ailelere yönelik düzenli periyodik interaktif eğitim toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca ünitemizde çocuk diyabetli hastalarda CGMS ve insülin pompası gibi ileri tanı ve tedavi yöntemleri uygulamaları da yapılmaktadır" dedi.