İSG
20 Şubat 2018


İş Sağlığı ve Güvenliğinde (İSG) amaç çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmektir. İSG hizmetlerinde önleyici bir yaklaşımla güvenlik kültürünün oluşması ve risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hastanemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılmakta olup 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulmuştur. İSGB’de İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri aktif olarak çalışmaktadır.

 

İSG birimi A3 Blok Servisiler 4. Kat Plastik Cerrahi Servisi Karşısındadır.

 

 

Hastanemizde İSG hizmetleri kapsamında geniş katılımlı risk analizleri yapılmış ve risklerin kaynağından yok edilmesine veya minimize edilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.

Sağlık muayeneleri kapsamında tüm çalışanlarımızın tetkikleri yapılmış ve takipleri yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlarımıza gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların yükümlülükleri;

  • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek
  • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 

  • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 

  • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

  • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmak.

  • İSGB tarafından belirlenen sağlık muayenelerini yaptırmak.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek.

Hastane Yöneticimiz Yrd.Doç.Dr. Fatih DOĞAN “ ’Güvenlik asla incitmez ama iş kazaları acı verir’, sloganıyla çalışma hayatımızda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak işimizi şansa bırakmamalıyız, tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını kutluyorum”