31 Mayıs Dünya MS (Multipl Skleroz) Günü
21 Şubat 2018


31 Mayıs Dünya MS Günü
MS (Multipl Skleroz) hastalığı,kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilenMS hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir.MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Hastalık genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar ve bu yaş aralığında travmadan sonra en sık karşılaşılan özürlülük nedenidir. Ataklar halinde görülenMS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor. Bulaşıcı değildir. MS otoimmün bir hastalıktır; böylece vücudun bağışıklık sistemi kendi dokusunu yabancı madde zannederek ona saldırır.
 
 
MS hastalığının belirtileri ve tedavisikişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS’li hasta bulabilmek mümkün değildir. Hastalığın bireyin kendisinde ve hastalar arasında farklı seyretmesi, hastalığın zamanlamasını, beyinde tuttuğu yeri ve bulguların şiddetini farklı kılmaktadır. Genel alarak MS’li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği her hangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.
 
Hastalar, aşağıdaki problemlerin herhangi birini ataklar ve düzelmeler veya yavaş kötüleşen bir seyir izleyerek yaşayabilirler:
 
·         Uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme,
·         Güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı. Güç kaybı vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta veya         her iki bacakta birden olabilir.
·         Görme kaybı, çift görme,
·         İdrar kaçırma ve idrar aciliyeti,
·         Kabızlık,
·         Konuşma bozukluğu,
·         Cinsel fonksiyon bozuklukları,
·         Denge kaybı, bulantı,
·         Yorgunluk,
·         Depresyon,
·         Kısa süreli hafıza problemleri,
·         Yutma zorluğu
 
MS hastalığı belirtileri,miyelin konusu ile doğrudan bağlantılıdır. Merkezi sinir sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve koruyan “miyelin” isimli bir tür kılıf vardır ve bu kılıf sinir liflerinin elektrik uyarılarını iletmelerine yardımcı olur. MS’de miyelin kılıfı hasara uğrar ve bazı bölgelerde yok olur. Hasar gören bu bölgeler ‘plak’ olarak da bilinir. Miyelin sadece sinir liflerini korumakla kalmayıp, görevlerini yerine getirmelerini de sağlar. Miyelin yok olduğunda veya hasar gördüğünde, sinirlerin beyine giden veya beyinden gelen elektrik uyarılarını iletebilme kapasiteleri kesintiye uğrar; bu durum çeşitliMS belirtilerine neden olur.
 
MS hastalığı genetik midir sorusu hastalıkla ilgili doğru bir şüpheye işaret eder. MS hastalığının oluşumunda genetik faktörler oldukça etkilidir. MS’in nedeni olarak birkaç teori vardır, fakat bunlarla hastalık oldukça zayıf bir şekilde anlaşılabilmektedir. MS hastalığının nedenleri kişiden kişiye değişse de, genetik faktörler tüm hastalarda sabittir.
MS hastalığı nedenleri
Çevresel faktörler: Organik çözücülere ve cıvaya maruz kalma, böcek ilaçları ve radyasyon teması.
Etnik köken: Kafkas, Kuzey Afrika kökenlilerde hastalık görülebilir. Sarı ve kısmen siyah ırkta koruyuculuk beyaz ırka göre daha fazladır. Ayrıca Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada’nın kuzeyinde hastalık yüksek, ekvator bölgesinde düşük oranda görülmektedir.
Virüslerin etkisi: Geçmişte “herpes”, “varisella zoster” virüslerine maruz kalma.
Kalıtım: Çevresel tetikleyicilerden etkilenen genetik faktörler mevcuttur.
Genetik faktörler: MS’li anne veya babanın çocuklarında aynı hastalığın görülme oranı, toplumdaki aynı yaş grubu kişilerle kıyaslandığında 7-10 kat fazladır. Ancak genler, hastalığın oluşmasında tek faktör değildir. Örneğin; genetik olarak birbirinin aynı olan tek yumurta ikizlerinden birinde MS gelişse bile, diğerinde gelişme riski %25’tir.
Bu faktörlerin dışında MS hastalığı nedenleri;
·         Kan ve beyin arasındaki bariyerin hasarı
·         Anne karnında oluşan biyokimyasal olaylar
·         Diyet ve vitamin yetmezlikleri
·         Alerjik reaksiyonlar.
 
MS hastalığı tanısının konulması çok da kolay değildir. MS hastalığını teşhis edebilecek özel bir test henüz geliştirilmemiştir. MS hastalığına tanısı konması demek aslında diğer olasılıkları elemek anlamına gelir.
MS hastalığını teşhis etmek için kullanılan tetkikler;
·    MRI: MRI filmleri beyin ve omurilik hakkında detaylı bilgi verir ve MS hastalığı teşhisi için son derece önemlidir. MS hastalığı lezyonları bu filmlerde soluk alanlar olarak görülür.
 
·    Beyin omurilik sıvısının incelenmesi: Bu sıvıda, bağışıklık sisteminin aktivitesini gösteren ligklnal bandlar, miyelin proteini saptanabilir.
 
·    Uyarılmış yanıtlar: Bu testler, sinirlerin ileti hızlarını ölçme teknikleridir. Miyelin kılıfı hasarlanmış sinirler, iletileri daha yavaş iletirler. 
 
          3 ana tipi vardır:
 
·         Görsel uyarılmış yanıtlar: Görme ile ilgili sinirleri inceler.
 
·         İşitsel uyarılmış yanıtlar: İşitme ile ilgili sinirleri inceler.
 
·         Smatsensriyel uyarılmış yanıtlar: Kol ve bacaklardaki duyusal sinirleri inceler.
 
MS hastalığı tedavisikişiye özel olmalı ve mutlaka erken dönemde başlamalıdır.  MS hastalığı ne kadar erken başlarsa o kadar sert seyretmektedir. MS atağı geçiren hasta hayatı boyunca başka bir atak geçirmeyebileceği gibi değişken sıklıkta atak yaşayabilmektedir. Ataklar halinde görülmediği ve düzelmeye izin vermeyen sürekli ilerleyen formları çok daha ağır ilerlemektedir. MS’in ataklarla başlayıp daha sonra ara vermeden devam eden tipleri de mevcut.MS hastalığının tedavisine ataklar sırasında gecikmeden başlanmalıdır. Erken dönemde başlananMS hastalığı tedavisi hastalığın ileride hasar bırakmasını engellemektedir.
 
 
Yrd. Doç Dr. Ali Zeynel A. Tak
 
Nöroloji Uzmanı
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi