Acil Servis Hizmetlerimiz En Üst Seviyede
21 Şubat 2018Acil Servis Hizmetlerimiz En Üst Seviyede
 
Adıyaman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi günlük 1.500 civarı hasta potansiyeli ile hasta yoğunluğu açısından Türkiye’de hizmet veren hastaneler arasında ilk yirminin içindedir.
 
Adıyaman İl merkezinde hizmet veren Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Seviye olan Acil Servis Seviyesi 3. Seviyeye yükseltilmiştir. Böylece Hastanemizde Acil Servis hizmetleri en üst seviyede hizmet vermeye başlamıştır diyerek sözlerine devam etti.
 
 
 

3. Seviye Acil Servis hizmetleri neyi ifade etmektedir;
 
Üçüncü Seviye Acil Servis Hizmetleri; 24 saat uzman hekim kontrolünde, ileri tetkik yapabilme imkânı sağlayan tıbbi donanıma sahip ve her durumda yoğun bakım hizmeti verebilecek servislerin genel tanımıdır.
 
Hastanemiz bünyesinde; Dâhiliye, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji ile Beyin Cerrahi, Kardiyoloji, Nöroloji, Anestezi ve Reanimasyon branşlarında Acil sağlık hizmeti verilecektir.
 
Bu branşlara ilave olarak hasta yoğunluğuna göre gerektiğinde diğer branşlarda da 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak uzman düzeyinde acil sağlık hizmeti verilecektir.
 
Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenecektir.
 
Hasta yoğunluğunun üst düzey yaşandığı Acil Servislerimizde öncelikli tedavi ve nakil işlemlerinin tespitini hızlandırmak amacıyla hızlı seçme ve kodlama işlemi olay Triaj uygulamasına Hastanemizde devam edeceğine, böylece yeşil, sarı ve kırmızı alan hastalarına ilk müdahalenin erken dönemde ve etkili yapılmasını sağlamıştır.
 
 
 
 

Bakanlığımızın son dönemlerde üzerinde çok durduğu konularından biri olan “Hava Ambulans Sistemi”ne Hastanemizin Acil Servisini bütünleşmiş ederek heliport pistimizle ihtiyaç halinde Türkiye’nin her tarafına en kısa sürede hasta nakillerimizi gerçekleştirmekteyiz.
 
Üçüncü seviye Acil Servis Hizmetleri ile beraber, her hastaya kolayca ulaşabilecek; Hasta başı görüntüleme ve uygulama sistemleri, kalple ilgili acillerin tespit edebilen EKG cihazları, ritim bozukluklarını normale çeviren defibrilatör cihazları, solunum desteği için ambu, entübasyon uygulamaları ve nebülizatör gibi donatılmış cihazlar desteğiyle hizmet kalitesi büyük oranlarda artırılmıştır.
 
 

24 saat hizmet veren Acil Servislerimizle beraber Laboratuar (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Gaita testi, İdrar testi vs.) hizmetleri ve Görüntüleme (Dijital Röntgen, MR, Bilgisayarlı Tomografi vs.) hizmetleri hiç aksatılmadan devam etmektedir..
 
Türkiye’deki 1200 hastane içerisinde 3. Seviye Acil Servis hizmet vermeye elverişli 50 hastane arasına giren T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili her ne olursa olsun taleplerimizi değerlendiren ve bu anlamda bizlere her türlü desteğini esirgemeyen Valimiz Sayın Nurullah Naci KALKANCI’ ya, TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet AYDIN ve diğer Milletvekillerimize, Hastanemizin Yönetim kadrosuna, sahada emek veren güzide hekim ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
 
Uzm.Dr. Erdoğan ÖZ
Genel Sekreter
Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği