12 Ekim Dünya Görme Günü
21 Şubat 2018


12 Ekim Dünya Görme Günü
Körlük ve Görme Özürlülüğü Önlenebilir
Dünya Görme Günü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000 yılından itibaren, tüm dünyanın dikkatini körlük ve görme azlığı üzerine çekmek üzere her yıl Ekim ayının ikinci haftası Perşembe günü düzenlenen farkındalık günüdür. Körlükten korunma konusunda dikkati arttırmak adına belirlenen bugüne dair en büyük sorun önlenebilir körlükle mücadele yerine tedavi hizmetlerinin ön planda tutulmasıdır. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü tarama ve bilgilendirme programları yaparak körlük ve görme özürlerinin %80 düzeyinde önlenebileceğini tahmin olarak sunmaktadır.
 
 
Ülkemizde 1.000 kişiden 4’ü Görme Engelli
Dünya Görme Günü ile hedeflenen, oluşturulacak kamu bilinci ile göz taramalarının ve muayenelerinin daha düzenli yapılmasını sağlamak ve önlenebilir görme kayıplarının önüne geçmektir. Bugün dünyada 285 milyon görme engelli insan yaşamaktadır ve trajik bir istatistik olarak bunların % 80’i engellenebilir hastalıklara sahiptir. Ülkemizde görme engellilik oranı % 0,4 olarak verilmektedir. 2020 yılına dek glokom, katarakt ve maküla dejenerasyonuna bağlı körlük olguları erken tanı ve tedavi ile en az %25 azaltılabilir. Glokom (göz tansiyonu) dünya çapında 4,5 milyon insanın kör olmasına yol açmıştır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonundan (Sarı nokta hastalığı) dolayı 3 milyondan fazla insan göremiyor. Dünya çapında 8 milyon insan düzeltilmemiş kırma kusurlarından dolayı işlevsel olarak kördür. Basit bir görme testi ve gözlüklerle bu insanların çoğunun görüşü yeniden kazandırılabilir.
 
 
 
 
 
Bilinç ve Farkındalık Çok Önemli
Toplumun eğitim ve kültür seviyesinin/gelişmişliğinin bir göstergesi de engelli fertlerine yaklaşımıdır ve bu nedenle, hiç değilse bu farkındalık günleri ile ‘’Engelsiz yaşam’’  öncelikli bir konu haline getirilmelidir. Ülkemizde de görme engelliler ve rehabilitasyonları konusunda atılacak çok adım vardır.  Burada görev Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına, sivil toplum örgütlerine, sosyal bilimcilere ve onların sesi olacak medyaya düşmektedir. Bu konuda atılacak her adımın mükâfatı sosyal, öz güvenli, bağımsız görme engelli bireyler olacaktır. Rehabilitasyonun başarıya ulaşmasında en önemli etmen bilinçli ve amaca yönelik bir farkındalığın oluşmasının yanı sıra, erken teşhis ve erken müdahaledir.
Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Bilen
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi