Organ Bağışı Haftası ( 3 - 9 Kasım )
21 Şubat 2018


Organ Bağışı Haftası ( 3 - 9 Kasım )
 
 
Her yıl 6000 üzerinde yeni hasta
 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastalar önemli sorun oluşturmaktadır. Ülkemizde maalesef Bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25.000 hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6000’in üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık 1300’ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır.
 
Bakanlığımızca organ bağışını artırmaya yönelik birçok çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra beyin ölümü ve kadavra donor tespitinin artırılmasına yönelik sağlık personelinin eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.
 
 
Organ Bağışında Avrupa’nın Çok Gerisindeyiz.
 
Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildirimi yetersiz olduğu için nakillerin % 75’i canlı donörlerden yapılamaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde ise beyin ölümü ve kadavra donör tespiti çok daha yüksek olduğu için nakillerin %70-80’i kadavra donörlerde yapılmaktadır. Organ bağışının istenilen düzeye ulaşmamasında ve toplumda yeterli duyarlılığın olmamasında, bilgi eksikliği, ön yargılar ve yanlış inanışlar önemli rol oynamaktadırlar.
 
Merkez Hizmet Binamızda Stant Açtık.
 
Hastanemiz Organ Bağış Birimi, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası münasebetiyle merkez binamızda açtığı stant ile vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Bağışlarınızla HAYAT DEVAM ETSİN sloganıyla tüm halkımızı organ bağışına davet ediyoruz.
 
 
Dr.Ali Kaplan
Başhekim Yardımcısı
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünyada bir insan için başka bir insanın yaşamasına vesile olması yüce bir davranıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotoğraf: http://www.onkod.org.tr/