Organ Bağışı Standımız
23 Şubat 2018


Hastanemizde Organ Bağışı Standı Açıldı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Haftası’ dolayısıyla organ bağış standı kuruldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Birimi tarafından hastane koridorunda kurulan stadın açılışı yapıldı. 3-9 Kasım Organ ve Doku Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen açılışa Hastane Yöneticisi Doç.Dr. Fatih Doğan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kaplan katıldı

Organ bağışı ile ilgili açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kaplan, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastalar önemli sorun oluşturmaktadır.
Ülkemizde maalesef Bakanlığımız sisteminde kayıtlı 25.000 hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6000’in üzerinde yeni hasta eklenmektedir. 
 
Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık 1300’ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. 
 
Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. 
 
Bakanlığımızca organ bağışını artırmaya yönelik birçok çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra beyin ölümü ve kadavra donör tespitinin artırılmasına yönelik sağlık personelinin eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. 
 
Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildirimi yetersiz olduğu için nakillerin % 75’i canlı donörlerden yapılmaktadır. 
 
Oysa Avrupa ülkelerinde beyin ölümü ve kadavra donör tespiti çok daha yüksek olduğu için nakillerin %70-80’ i kadavra donörlerde yapılmaktadır.
 
Organ bağışının toplumda istenilen düzeye ulaşamaması ve  yeterli duyarlılığın olmamasında;
 
bilgi eksikliği,
 
önyargı
 
ve yanlış inanışlar
 
önemli rol oynamaktadırlar. 
 
Hastanemiz Organ Bağış Birimi, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası münasebetiyle merkez binamızda açtığı stant ile vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Bağışlarınızla HAYAT DEVAM ETSİN sloganıyla tüm halkımızı organ bağışına davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.