HASTANEMİZDE DİYABET STANDI AÇILDI

Standa gelen hasta ve hasta yakınlarına diyabetle ilgili broşürler dağıtılıp, diyabet tanısı olmayan kişilere kan şekeri ölçümü yapılarak, ölçüm sonuçlarına göre taşıdıkları diyabet riski hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan etkinliklerle ile ilgili bilgiler veren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Sefer Aslan, “Diyabetes Mellitus dünyadaki en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıktır. Dünyada her 6 saniyede bir kişi diyabetten hayatını kaybetmektedir. Bu hastalık düzenli ve dengeli beslenme, egzersiz ve medikal tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Diyabet yalnızca bireylerin sağlığını değil, ülkelerin ekonomik büyümeleri, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde de büyük yük oluşturmaktadır. Bu yükü azaltmak; erken tanı ve tedavi ile diyabete zemin hazırlayan faktörlerin önlenmesini de içine alacak ulusal sağlık politikaları ile mümkün olmaktadır.Çok sayıda Tip 2 diyabetli birey diyabetli olduğunu bilmeden uzun yıllar yaşamakta ve tanı konulduğunda ise diyabetin yol açtığı sorunların çok önceden başlamış olduğu görülmektedir. Oysa sağlık tarama ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, tüm diyabet türlerinin yol açacağı komplikasyonların azaltılması, tedavinin düzenlenmesi ve etkili diyabet yönetiminin sağlanması açısından çok önemlidir. Geç konulan tanı ile birlikte, diyabetin tedavi ve yönetiminin etkin olarak yapılamaması; böbrekler, kalp-damar sistemi ve gözlerde ciddi sorunlara yol açmakta, organ kayıplarına sebep olmaktadır. Tüm dünyada böbrek yetersizliğinin ve travmaya bağlı olmayan ampütasyon olgularının en yaygın nedeni diyabettir. Özellikle gelişmiş ülkelerde diyabet, görme kaybı ve körlüğün de en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır."dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan ise "Her yıl 14 Kasım’da Dünya Diyabet gününde Hastanemizde stant açarak vatandaşlarımızın kan şekeri taraması yapıyoruz. Açtığımız tarama ve bilinçlendirme standında vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız tarama neticesinde kanda şeker miktarı fazla çıkan vatandaşlarımızı dahiliye polikliniğimize yönlendiriyoruz.Hastanemizde Diyabet Okulu 2016 yılında hayata geçirilmiştir.O tarihten itibaren Her ay düzenli bir şekilde alanında uzman kişilerce diyabet hastalarına diyabet eğitimi verilmekte ve katılan hastalara diyabet sertifikası verilmektedir.” dedi.

  • IMG_3078.JPG

  • IMG_3132.JPG

  • IMG_3158.JPG