COVİD-19 TAKİP MERKEZİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

COVİD-19 TAKİP MERKEZİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Covid-19 Takip Merkezi, Koronavirüs hastalığını atlatan kişilere hizmet vermeye devam ediyor.

 Koronavirüs hastalığı 2019 “Covid-19 pandemisi, dünya çapında milyonlarca hastanın enfekte olmasına neden olduğu gibi,   pandemi sürecini kontrol altına almak adına yapılan kısıtlama ve uygulamalarla birlikte günlük iş, ev, okul sosyal yaşam vb.   olağan şartların bozulması sonucu dünya çapında çok daha fazla bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik açılardan olumsuz   etkilemesine neden olduğu bilinmektedir.

COVİD-19 virüsü ile enfekte olmuş bireylerin, geçirdikleri hastalık sonrasında tıbbi izlemlerinin sağlanabilmesine yönelik tüm dünyada çalışmalar başlatılmıştır. Bu amaçla; Ülkemizde COVİD-19 hastalığını geçirmiş bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuştur.

Sağlık Bakanlığımız tarafından alınan karar doğrultusunda Covid-19 geçirmiş hastaların sonraki süreçte hastalığa bağlı oluşacak komplikasyonları tespit etme ve zamanında müdahale etme amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 Takip Merkezi açılmıştır.

COVİD-19 TAKİP MERKEZİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Covid-19 hastalığının kısa ve uzun vadeli vücutta yapabileceği etkileri tespit edip bu ve benzer pandemi risklerinde daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için açılan Covid-19 Takip Merkezimize gönüllü olma şartı ile; 
- Sağlık Tesisinden hizmet almış ve Covid-19’u ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalardan tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olanlar,
- Covid-19’u evde tedavi görerek geçiren hastalardan tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olanlar takip programına öncelik durumuna göre Covid-19 Takip Merkezi sorumlu hekimi tarafından randevu verilerek dahil edilmektedir

COVİD-19 TAKİP MERKEZİ’NİN AMAÇLARI :

-Covid-19  hastalığının gelecekte ortaya çıkabilecek etkilerini önceden tespit edebilmek ve önlem alabilmek

-Hastalığı geçiren kişilerde gelecekte oluşabilecek sağlığı tehdit eden risk durumlarını önceden tespit edip önlem alabilmek

-Sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak

-Gelecekte meydana gelebilecek farklı pandemi durumlarına hazır olabilmek ve en kısa sürede tedbir alabilmek

COVİD-19 TAKİP MERKEZİ’NİN İŞLEYİŞİ

-Covid-19 Takip Merkezi sorumlu hekimi tarafından oluşturulan hasta listesi merkezde görevli sekreter tarafından telefon ile aranarak Hastanemiz Covid-19 Takip Merkezine davet edilmektedir.

-Davet edilen bireyler, muayene ve tetkik yapılmasını kendi isteği ve onayı ile gönüllü olarak kabul edenler izleme alınmaları için randevu listesine eklenir.

-Görevli sekreter tarafından oluşturulan Randevu Listesi sorumlu hekim tarafından kontrol edilir.

-İlk geliş ve kabul işlemlerinin ardından bireyin mevcut sağlık durumuna ilişkin muayene, tetkik gibi tıbbi iş ve işlem süreçleri başlatılır.

-Daha sonraki randevu günleri; bireyin Covid-19 Merkezine ilk geliş ve kabul işlemlerinin yapıldığı tarihten sonraki 1.ay, 3.ay, 6.ay, 12. ay, 18.ay ve 24. ay olarak belirlenir.

-Randevu günleri hastaya sözlü ve yazılı bilgilendirme ile hatırlatılır.

Covid-19 Takip Merkezi izleminden kendi isteği ile ayrılma talebinde bulunan bireyler; merkezimizin sorumlu hekimi tarafından gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınarak izlem listesinden çıkabilirler.

c2.jpg