Hastane Kalite Göstergeleri Yönetim Komitesi Ekip Listesi
17 Haziran 2022

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

Dr.Hüseyin ŞEN

Başhekim Yardımcısı

BAŞKAN(Kalite Yönetimi,Eczacılık Hizmetleri)

Dr.Ahmet SAĞLIK

Başhekim Yardımcısı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Remziye ORHANLI

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hasta Bakımı

Nilgün ŞAHİN

Sağlık Bak. Hizm. Müd. Yrd.

Hasta Bakımı

Dr.Hüseyin ŞEN

Başhekim Yardımcısı

Kalite Direktörü

Uzm.Dr.Selçuk AKSÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Uzm.Dr.Bülent KARAKAYA

Dahiliye Uzmanı

Kan Merkezi

Uzm.Dr.Mahmut ÇORAPLI

Radyoloji Uzmanı

Radyasyon Güvenliği

Doc.Dr.Kasım TURGUT

Acil Uzmanı

Acil Servis

Uzm.Dr.Mehmet TEPE

Anestezi ve Rean. Uzmanı

Ameliyathane

Uzm.Dr.Ferhat ÖZKAN

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Uzm.Dr.Selahattin AKAR

Yenidoğan YB Uzmanı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Prof.Dr.Zehra Meltem PİRİMOĞLU

Kadın Doğum Uzmanı

Doğum Hizmetleri

Uzm.Dr.Sema SAĞLAM

Ruh Sağlığı ve Hast.Uzmanı

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

Dr.İsmail ÖZDEMİR

Pratisyen Hekim

Evde Sağlık Hizmetleri

Uzm.Dr.Ömer ERBİL

Biyokimya Uzmanı

Biyokimya Laboratuvarı

Öğr.Üye.Sadık AKGÜN

Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Ögr.Üye.BilgeAYDIN TÜRK

Pataloji Uzmanı

Pataloji Laboratuvarı

Uzm.Dr.Çiğdem MENGÜŞ

Nefroloji Uzmanı

Diyaliz Hizmetleri

Dilek TOPAL

Ebe

Kalite Birim Sorumlusu

Zeliha Bahar AYDIN

Diyaliz Teknikeri

Kalite Birimi(Diyaliz Hizmetleri Kalite Göstergelerinin İzlenmesi)

Leyla ÇOBAN

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Yönetimi

Yusuf YAMAN

Sivil Savunma Uzmanı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Abdulgafur İNAN

Arşiv Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Fevzullah BOĞA

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi Yönetim Sistemi